Systemy renowacyjne

iniekcja schematiniekcja12336138_532271216949940_2011667222_n

Systemy renowacyjne budowli Ceresit pozwalają na wykonanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej nawet w przypadku zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic, stykających się z gruntem.

Wilgoć podciągana kapilarnie w murze na dłuższym odcinku czasu może prowadzić do znacznych uszkodzeń. Oznakami tych uszkodzeń są wykwity solne, odpadające tynki, niszczenie tapet oraz rozwój szkodliwych dla zdrowia grzybów pleśniowych. Skuteczną metodą przeciwdziałania wilgoci podciąganej kapilarnie jest iniekcja grawitacyjna lub ciśnieniowa. Po odtworzeniu izolacji poziomej metodą iniekcji, na zawilgoconą ścianę nakłada się szerokoporowe tynki renowacyjne umożliwiające wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów.

Jednym z najnowocześniejszych sposobów zabezpieczania oraz naprawy konstrukcji są metody iniekcyjne. Pozwalają one wzmocnić konstrukcję,wypełnić ubytki,kotwić ściany wykopów,odtwarzać lub wykonywać izolacje poziome oraz stabilizować grunt i skały.

Techniki iniekcyjne polegają na wprowadzeniu do wywierconych w przegrodach otworów płynu iniekcyjnego. Celem iniekcji jest zamknięcie lub ograniczenie kapilar przy jednoczesnej hydrofobizacji ich wewnętrznych ścianek. Na rynku dostępne są produkty, które wywołują wyłącznie krystalizację lub wyłącznie hydrofobizację bądź działają dwutorowo.

12346765_532271806949881_562062547_n